De Gezusters

De Gezusters zijn twaalf demonische natuurgodinnen. Ze worden vereerd door de Maanvreters. In de Eeuwige Winter die ze hebben veroorzaakt zijn de Gezusters uit de Geestenwereld naar de MATERIËLE WERELD gekomen, elk in een aan hen gewijde steenkring. Ze hebben de gedaante van monsters of demonen aangenomen. De kringen van de Maanvreters breiden de uitvloed van de Gezusters (allemaal samen, of bepaalde afzonderlijk) uit –- en zijn misschien nodig om ze in de materiële wereld te houden.

De godinnen hebben weinig gezamenlijke plannen: ze haten elkaar erger dan welke andere wezens ook.

De Gezusters zijn:

Naam Vakgebied Schuilplaats
Arrulura Waanzin, wanhoop, dromen, lust Heiligdom in de Verloren Bergen
Bodiunne Honger, dorst Kloofdal aan de voet van de Verloren Bergen
Erxalxre Storm, bliksem Trekt rond in gebergte
Gobxalre Aardbevingen, het ondergrondse, ongedierte vervallen kasteel ten zuiden van Lianum
Iliucra Duisternis, nacht, ondoden kloofdal aan de voet van de Verloren Bergen
Kimxretle Bloeddorst, wilde beesten zuidelijk Totemwoud
Ocariu Slijm, gedrochten, verdrinking moerassen ten noorden van Totemwoud
Porruliu Ontbinding, schimmels noordelijk Totemwoud
Rizreciu Vuur, pijn, verbranding berg van as in zuidwestelijk Eeuwigveld
Tzaxliute Ziekte, gif holenstelsel onder Roevelden
Utiukau Het eind van de wereld, de ariaukur, vernietiging waarschijnlijk dicht bij Iliucra
Zudarbe IJs, reuzen, bevriezing kloofdal aan de voet van de Verloren Bergen

Doorgestreepte Gezusters zijn verdreven. Ze zijn niet definitief vernietigd, maar voorlopig machteloos.

Wat Kimxretle vertelde

Nadat Sillan door Kimxretle is veranderd, heeft ze hem opdracht gegeven op haar zusters te jagen en ze te vernietigen. Ze heeft hem informatie gegeven over hun plannen en schuilplaatsen.

De Gezusters

Gondramon Roshar