Gondramon

In het Schaduwdorp

  • Welkom door Reharch
  • Een eigen tent
  • Iets te drinken?
  • Rhaor maakt vrienden (en slachtoffers)
  • Dermin maakt slapende barbaren wakker
  • Sillan ziet Schaduwen
  • Bezoek in de nacht

Comments

Roshar

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.