Gondramon

De tweede scherf

De groep besluit weer de Duisternis in te trekken, op zoek naar het kristal waarin de Geest van het Eeuwigveld verborgen ligt. Dermin neemt nu de leiding. Terwijl de anderen hem moed inpraten loodst hij de groep door een aantal knooppunten. Sillan ziet onderweg dat ze worden gevolgd door een aantal kleine, traag zwevende bollen van pure duisternis. Hij probeert contact te leggen, maar hoort alleen een diep gezoem. Het is eenvoudig om voor de bollen te vluchten, maar dan ontdekt Dermin het doel van de tocht: een grote kristallen octaëder waarbij het pad eindigt. Omdat de bollen nog altijd naderen, verjaagt Sillan ze met een geesten-kastijding. Hierna opent hij het kristal met zijn Ware Naam.

In het midden is een kleinere kristallen piramide, waarin een donkergroen licht flakkert. Om de piramide is een dubbele cirkel getekend, vol kleine druïdische runen. Rhaor ontcijfert een deel als ‘straffen met vuur’. Verder staat op elk van de vier binnenwanden dezelfde onzintekst te lezen:

“_d rul laaal bajorwa rizzabbriga wukkaccodajor wajezzaddrullaze rofeggaefeggaeltraf thuttaretrodrullageltrafe ggacodahhoffajorwarizzak livoijorwafeggaullesneoretro rizzaalbajboggathuttaretrowukka feggaretroverawellekklivowelleriz zajorwaboggasneoxerialbaalbajezzazero jorwajezzabrigaullejorwalulleklivosneofe ggawukkaveraorroorrorizzaxerijorwafegga mwukkajezzanjezzajorwafeggaretrozerofegga eltraoorroretrowukkajorwappindaboggajezzaqqu orthowukkafeggafeggasneoretrofeggarizzarrizzajorw asneowellexerizerossneojorwafeggaulleeltrafeggabriga jorwatretrofeggadrullabrigarizzauwellefeggafeggaklivovver abrigafeggaverarizzawxerijorwaboggadrullawukkajorwaxxul laboggajezzazerojorwaygreafeggaulleveraalbajezz azerojorwazzeroboggajezzaullealbasneoretro_”

Nadat de groep dit raadsel heeft opgelost kan Sillan de cirkel betreden. Onmiddellijk stijgt een ring van rook op rond de kleinere piramide. In de rook zijn eerst mensen, dan planten, wolken en dieren te zien, in een eindeloze opeenvolging. De rook blijkt ondoordringbaar voor Sillans handen, maar een goed getimede gust of wind van Rhaor blaast de wolken weg. Sillan probeert vergeefs het kristal te openen met zijn Ware Naam.

Dan brult Bhanar de wachtwoorden, stormt de kring binnen en verbrijzelt het kristal met zijn strijdhamer. In een regen van scherven verschijnt een opening naar de geestenwereld. In de verte ziet Sillan een gestalte naderen: een oude man, die een donkergroen oplichtend amulet draagt en dreigende gebaren maakt. Dermin herkent de gebaren als component van een baleful polymorph en Bhanar maakt zich klaar om de oude man een kopje kleiner te maken—zelfs al lijkt de man een half-doorschijnende geest te zijn.

Sillan zorgt ervoor dat iedereen rustig en heel blijft: hij vertelt de gestalte vriendelijk dat ze op zoek zijn naar de Geest van het land, in opdracht van één van degenen die de geest ooit hebben gevangen. De oude man lijkt blij eindelijk van zijn last verlost te worden. Hij geeft Sillan het amulet, gebiedt hem het met zijn leven te beschermen en verdwijnt dan in de geestenwereld.

Direct begint de kristallen octaëder te breken. Voordat de tentakels, die al eerder van alle kanten zijn genaderd, kunnen toeslaan vlucht de groep uit het kristal, over het pad door de Buitenste Duisternis.

Comments

Hylke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.